Evroins

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, булевар 8-ми Септември, бр.19/а, 1000 Скопје Централа: +389 2 3228 904, штети: +389 2 5511 563, факс: +389 2 3117 194  contact@euroins.com.mk   steti@euroins.com.mk   finansii@euroins.com.m

ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје претставува друштво за осигурување со долги години успешно работење на македонскиот осигурителен пазар, врши повик за работа за следната работна позиција со утврден профил на кадар:
 
АГЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА ОСИГУРУВАЊЕ
 
ВО ЕКСПОЗИТУРА НА ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје КАВАДАРЦИ, НЕГОТИНО, ГОСТИВАР И СТРУГА
 
ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:
 
 • Изготвување на полиси за осигурување и фактури по издадени полиси за осигурување;
 • Следење обнова на осигурувањата и наплатата на премија за осигурување;
 • Задолжување со полиси и раздолжување на изготвени полиси;
 • Административни работи во областа на продажба на осигурување.
НУДИМЕ:
 
 • Полно работно време од 40 часа, од понеделник до петок, од 08:00 до 16:00 часот;
 • Плата во согласност со квалификациите и природата на работата;
 • Работа во динамична, развојна и пријатна средина;
 • Можности за развивање и континуирано персонално усовршување;
 • Работно место во експозитурите на Друштвото во Кавадарци, Неготино, Гостивар и Струга.
ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:
 
 • Средно или високо образование;
 • За предност ќе се смета работно искуство во друштво за осигурување, друштво за застапување во осигурување или осигурително брокерско друштво;
 • Владеење на англиски јазик на работно ниво;
 • Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи;
 • Самоиницијативност, посветеност, претпазливост, одговорност;
 • Комуникациски способности, способност за тимска работа.
– Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија на македонски јазик на следната e-mail адреса: hr@euroins.com.mk, co назнака дека аплицирате за конкретното работно место, не подоцна од 20.03.2024 година.
– Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.
– Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата и пропратните документи да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да jа повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци.
– Само кандидати кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани на интервју.
ЕДБ:4030995100259
ЕМБС: 5040043
УНИ Банка АД Скопје: 240020000203146
Комерцијална Банка АД Скопје: 300000002563552

https://era.mk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*