Од женски агол

Луѓето созреваат со годините и стекнуваат искуства од кои извлекуваат заклучоци. До некои заклучоци потребни се години за да созреат, а некогаш сеПОВЕЌЕ