Спортски клуб „Соларис“- Струга објавува:

„Во наша организација во Струга ќе се спроведе важен дел од проектот „Ориентација со норкање“ во кој нашиот тим ќе обучи тренери да изработуваат мапи и ќе организира тренинг сесии со млади лица од 10-14 години да се ориентираат во водени површини (базен, езеро и море) и да наоѓаат предмети со норкање. Проектот е дел од Еразмус + Спортската програма во соработка со партнери од Р. Турција и Р. Бугарија. Наскоро ќе бидат објавени повеќе детали за содржината како и повик за учесници“.

https://era.mk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*