Честитки за 23 мај – Денот на Власите!

Честитки за 23 мај – Денот на Власите!

23 мај е денот кога Власите ширум светот го одбележуваат својот национален празник. Овој ден е признат и прославен во повеќе земји каде што има влашка заедница, вклучително и во Македонија, Романија, Грција и Албанија. Целта на овој празник е да се зачува, промовира и слави културниот и јазичниот идентитет на Власите.

Краток осврт на Власите:

  • Потекло и историја:
    Власите се етничка група со балканско потекло, кои историски живееле на териториите на денешна Романија, Македонија, Србија, Албанија и Грција. Нивното потекло е поврзано со древните романизирани балкански племиња и влашката заедница има длабоки корени во римската култура и историја.
  • Јазик и култура:
    Власите зборуваат влашки јазик, кој припаѓа на групата романски јазици и е близок со романскиот јазик. Нивната култура е богата и разнолика, со традиции и обичаи кои се пренесуваат од генерација на генерација. Фолклорот, музиката и танците играат важна улога во нивната културна идентитет.
  • Современо значење:
    Во денешно време, Власите активно работат на зачувување на својот јазик и култура преку различни културни манифестации, образовни програми и културни друштва. Празникот на 23 мај е можност за Власите да ја истакнат својата културна и историска важност, како и да го промовираат своето наследство пред пошироката јавност.

Нека ви е честит и среќен празникот!

https://era.mk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*